Besi yatırımları dibe vurdu, et zamma doymadı
  • Geçen yıl et üretimi için besicilik amaçlı toplamı 12.4 milyon lira tutan sadece 4 küçük yatırım için teşvik belgesi alındı.

    Tarım Bakanlığını müdahale zorunda bırakan et fiyatlarındaki hızlı yükselişte, hayvancılık yatırımlarındaki dramatik düşüşün etkisi büyük. Toplam yatırımlar içinde tarım yatırımları, tarım yatırımları içinde hayvancılık yatırımları, hayvancılık yatırımları içinde et üretimine yönelik besicilik yatırımlarının payı sürekli düşüyor.

    Teşvik verilerine göre tarım yatırımlarının toplam içindeki payı 2011–2015 arasında %2.7’den %0.7’ye düştü. Tarım yatırımları içinde hayvancılığın payı da %81.4’ten % 48’5’e geriledi. Bu yatırımların ağırlığını da süt sığırcılığı oluşturdu. Hayvancılık yatırımlarında et üretimi için besicilik yatırımlarının payı %11.9’dan yüzde 3.4’e geriledi. 2015’te toplamı 12.4 milyon lira olan 4 proje teşvik belgesi aldı.
Ürün & Hizmetler ©2016 Antalya