Can Teknik Doğalgaz Fabrikalar Mahallesi, 3049. Sk., 07090 Kepez/Antalya, Türkiye
Kayıt Tarihi 8 Mart 2018 / 675

Can Teknik Doğalgaz Proje ve Mühendislik Antalya

Can teknik doğalgaz; Enerji mühendisliği ve danışmanlık alanında boru hatları ve alternatif enerji projelerinin dizayn ve fizibilite çalışmaları, yapım, sistem ve ekipman temini, bunların son testleri, müşavirlik ve dokümantasyon hizmetlerine kadar her bölümünde; üst yapı, doğal gaz iletim ve dağıtım ve çevre koruma projelerinde; Tesis mühendisliği alanında tesisat, gaz tesisleri, yapım, işletme ve bakım, işletme yönetimi ve sistemlerinde; Enerji alanında, proje tasarımı ve fizibilite çalışmalarıyla ilgili tüm hizmetlerin sağlanması faaliyetlerini yürütmektedir.

Konaklama Merkezleri

Otel, Tatil Köyü, Yurtlar, Resmi Kurum Lojmanları vb

Eğitim Tesisleri, Sosyal Tesisler, Üniversite ve Kampüsler

Özel, Resmi Hastane ve Tıp Merkezleri

Toplu Konut ve Villalar

Fabrika ve Üretim Haneler

Spor Tesisleri

Hayvan Çiftlikleri

Seralar

Doğal gaz nedir?

Başta CH4; Metan ve C2H6; Etan olmak üzere çeşitli hidrokarbondan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Doğalgaz renksiz, kokusuz havadan hafif bir gazdır.

Güvenli bir yakıt mıdır? Doğru kullanıldığı sürece doğalgaz tehlikeli değildir. Gaz dağıtım şirketleri doğalgazın abonelere güvenli bir şekilde ulaştırılması için her türlü tedbiri almaktadır.

Nasıl oluşur? Doğalgaz, organik maddelerin yeryüzünün alt katmanlarında milyonlarca yıl süren doğal dönüşümü sonucunda oluşur. Kaynağından çıkarıldığı haliyle, herhangi bir işlemden geçirilmeksizin kullanılabilmektedir.

Neden daha verimlidir? Hava ile yakıtın karışması gaz halinde daha kolay olduğundan tam yanma durumuna daha kolay ulaşılır. Katı ve sıvı yakıtlarda ise karbonmonoksit çıkışı nedeniyle eksik yanma söz konusudur. Doğalgaz, verilen yakma havası ile kolayca birleşerek tam yanma sağlar dolayısıyla dışarıya atılan ısıtılmış ancak yanma işlemine karışmamış hava miktarı daha azdır.

Bacadan atılan enerji daha az olduğundan, doğalgaz daha verimli bir yakıttır.

Niçin temiz enerjidir? Doğalgaz temiz bir gazdır. Yandığında kül, karbonmonoksit ve kükürt bileşikleri oluşturmaz ve çevrede asit yağmuruna sebep olmaz. Yalnızca karbondioksit ve su buharı meydana gelir. Bunun yanında azot oksit emisyonu diğer yakıtlara kıyasla daha azdır.

Can teknik olarak doğalgaz sektöründe profesyonel ve deneyimli ekibimizle gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde daima başarıya doğru yürümekteyiz. Başarının kolay elde edilmediğini çok iyi biliyor, emek ve gayretlerimizi hizmet sunduğumuz firmaların memnuniyeti için kullanıyoruz.

Can Teknik
    Yorumlar
    Henüz yorum ve değerlendirme yok, neden ilk yorumcu olmayasınız?
    Bir Değerlendirme Yapın
    Kalite: Güven: Hizmet: